Uvodna stran>Program konference
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Deklaracija
Program konference
Navodilo avtorjem
Za pokrovitelje
Lokacija
Odbori
Kontakt
Organizator prvega dne konference
Ministrstvo za notranje zadeve
EU skladi

Organizator drugega
dne konference

Program konference

Ponedeljek 9.12.2013

08:00 - 16:00 Registracija
09:00 Otvoritev konference
09:00 - 10:00 Predsednica vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant

Državni sekretar pri predsednici vlade Dušan Kričej

Predsednik Slovenskega društva Informatika Niko Schlamberger
 
  Plenarna predavanja
Moderator Dušan Kričej
10:00 - 11:15 Jani Golob, Ministrstvo za notranje zadeve: Sodobna eUprava


Matija Kodra Ministrstvo za notranje zadeve: Enotna poslovna točka


Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za notranje zadeve: Enotna kontaktna točka


Tadej Gabrijel, Ministrstvo za notranje zadeve: Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov


Matija Mrzel, Ministrstvo za notranje zadeve: e-javno naročanje

 
11:15 - 11:45 Odmor
  Plenarna predavanja
Moderatorka Nika Rebernik
11:45 - 13:15 Nika Rebernik, Ministrstvo za pravosodje: Presek stanja in pogled v prihodnost ePravosodja

Sabina Klaneček, Ministrstvo za pravosodje: Uporaba avdiovideo opreme v sodnih postopkih

Jure Pečovnik: Izgradnja novega informacijskega sistema za tožilstvo in pravobranilstvo

Mateja Lozej, Vrhovno sodišče RS: Poslovno obveščanje, nov koncept pri upravljanju sodišč


Mateja Izlakar, Sebastijan Potepan, Vrhovno sodišče RS: Informacijsko podprto overjanje javnih listin


Jasmin Džaferović, Ministrstvo za zdravje: eZdravje
 
13:15 - 14:30 Kosilo
  Plenarna predavanja
Moderator Matija Mrzel
14:30 - 15:45 Uroš Izlakar, Ministrstvo za finance; Boštjan Tovornik, Ministrstvo za notranje zadeve: Elektronska obratna dražba v procesih javnih naročil


Suzana Muljavec Kahne, Ministrstvo za notranje zadeve: e- javno naročanje – modul e-nabave


Aleksandra Miklavčič, Uprava RS za javna plačila: Uvajanje e-računov v javnem sektorju

Aleš Pelan, Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za notranje zadeve: Kako v prihodnje do e-podpisov in e-avtentikacije


Marko Ambrož, Ministrstvo za notranje zadeve: Ali lahko e-vročamo brez standardnih e-dokumentov
 
15:45 - 16:30 Odmor
  Plenarna predavanja
Moderator Jani Golob
16:30 - 18:00

Janez Ciringer, Ministrstvo za notranje zadeve: Koncepti e-Uprave 2


Azra Botonjić, Ministrstvo za notranje zadeve: Spletno odložišče velikih datotek – sistem za enostavno, varno in zanesljivo izmenjavo velikih datotek


Danica Šaponja, Ministrstvo za notranje zadeve: Odprti nabori podatkov na portalu NIO


Vesna Vidmar, Ministrstvo za notranje zadeve: Aplikacija e-panel (informacijska podpora projektni koordinaciji v javni upravi)

Tamara Mavko, Urad vlade RS za komuniciranje: Informacija objavljena enkrat, uporabljena večkrat

Tina Kuliš, Ministrstvo za notranje zadeve: Pomen uporabniške izkušnje pri razvoju projektov e-uprave
 

18:00 Zaključek 1. Dne konference
Dušan Kričej, državni sekretar v Kabinetu predsednice Vlade RS

 

Torek 10.12.2013

08:00 - 13:00 Registracija
08:30 - 16:00 Delavnica(1): Poskusni izpiti ECDL
08:30 - 08:35 Otvoritev drugega dne konference
Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva Informatike
08:35 - 10:00 Vabljena predavanja
Moderator: Niko Schlamberger

Damien O'Sullivan: Reducing the Digital Divide
Ulrike Kleifeld, SAP: Your Cloud. Your Way
Jurij Bertok: Kvantni preskok
10:00 - 10:15 Odmor
10:15 - 11:30

Sekcija
Informacijski sistemi in podsistemi
Moderator: Niko Schlamberger

Danijel Kovačić, Maop d.o.o.: Učinkovita informacijska rešitev za črpanje EU sredstev


Tomaž Hovelja, Lidija Breznik, Marjan Krisper, Domen Ocepek, Simon L. R. Vrhovec: Predstavitev sodobnega, dinamičnega, ekspertnega informacijskega sistema za razvoj človeških virov


Smiljan Mekicar, Ministrstvo za zdravje: Projekt razvoja in implementacije informacijskega orodja za enovito in celovito vodenje investicijskih projektov v državni upravi


Andrej Kovačič, Ekonomska fakulteta:
Projekti zagotavljanja informacijskih storitev: kako do ustreznejših modelov in sistemov javnega naročanja

Darko Ščavničar, Maja Dimc, Andreja Sladoje Jemec, Ministrstvo za obrambo: Možnost uporabe elektronskega izobraževanja Ministrstva za obrambo v celotni javni upravi

 

Sekcija
Nove tehnologije in storitve
Moderator: dr. Marjan Krisper

Matjaž B. Jurič, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani: Integracijska platforma SINTESIS

Denis Trček, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani; Borut Likar, Fakulteta za management Univerza na Primorskem: Komplementarne metode za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov


Marijan Slak, Ministrstvo za obrambo: WEB GIS na MORS


Marko Bajec, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani: Moč sodobnega spleta

 

Sekcija
Informacijske rešitve
Moderator: Jani Golob

Ana Fišer, Saša Korošec, Smiljana Škerlak, Ministrstvo za obrambo: Primer univerzalnega vmesnika med spletno aplikacijo in dokumentnim sistemom


Matej Gomboši, Občina Beltinci: SolarEnergo – primer elektronske storitve za občine


Martina Zorko Kodelja, Blaž Zadel, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: E-storitve ZZZS: Vpogled v moje podatke


Peter Mihelj, Parsek d.o.o.: Interoperabilna hrbtenica e-health


Alenka Kolar, RRC d.d.: Kaj pomeni podpora procesom javnega naročanja – naše izkušnje


11:30 - 11:45 Odmor
11:45 – 13:00

Sekcija
Informacijski sistemi in podsistemi
Moderator: dr. Mirko Vintar

Marko Ambrož, Ministrstvo za notranje zadeve: Sodobna referenčna arhitektura

Marcel Kralj, Tomaž Čebular, Živa Rant, Matic Meglič, Metka Zaletel, Inštitut za varovanje zdravja RS: Skupna aktivnost PARENT: Iniciativa o čezmejni uporabi podatkov iz registrov pacientov


Aleksander Boh, Rok Hlavaty, Ministrstvo za notranje zadeve; Matevž Mesojednik, Astec d.o.o.; Polona Antončič, NIL d.o.o.: Preureditev javnega storitvenega naslovnega prostora omrežja državnih organov

Polonca Blaznik, Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za notranje zadeve: EU perspektiva razvoja e-uprav : Kje smo in kam gremo

 

Sekcija
Nove tehnologije in storitve
Moderator: dr. Alenka Žužek Nemec

Damijan Marinšek, Ministrstvo za notranje zadeve: Informacijska varnostna politika kot Uredba

Damijan Marinšek, Ministrstvo za notranje zadeve: Kaj odkrije varnostni pregled v letu 2013 in česa ne bi smel

Tadej Gabrijel, Ministrstvo za notranje zadeve: OECD načela digitalne javne uprave


Maruška Damjan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Dvig zaupanja v čezmejne elektronske transakcije kot predpogoj za razvoj vseevropskih storitev e-uprave


 

Sekcija
Informacijske rešitve
Moderator: Dušan Kričej

Uroš Škufca, Praetor d.o.o.: Elektronsko javno naročanje v praksi: na kakšen način je v Republiki Sloveniji dejansko že zaživelo ter kakšni so razlogi za počasen razvoj v praksi


Igor Kuzma, Statistični urad Republike Slovenije: KASPeR – interaktivno spletno orodje za prikazovanje in posredovanje geostatistik


Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica Slovenije; Aleksandra Miklavčič, Uprava Republike Slovenije za javna plačila: Aktivnosti in dosežki nacionalnega in EU foruma za e-račune in uvajanje e-računov v javnem sektorju

Anka Čerk, Tomaž Špeh, Statistični urad Republike Slovenije: Racionalizacija zbiranja podatkov z uvajanjem elektronskega poročanja


13:00 - 13:15 Odmor
13:15 - 14:30

Delavnica (2)

Gordana Žurga, Ministrstvo za notranje zadeve: Projektni menedžment za podporo učinkovitega doseganja razvojnih ciljev državne informatike

 

Delavnica (3)

Marko Ambrož, Ministrstvo za notranje zadeve: Repozitorij SVN

 

Delavnica (4)

Gregor Škerlep, Ministrstvo za notranje zadeve: SISTEM isl.gov.si

14:30- 16:00 Okrogla miza
Državna informatika včeraj, danes in jutri

Moderator: Niko Schlamberger
Panelisti: Cene Bavec, Marin Silič, Jurij Bertok, Franc Tomažič, Aleš Dobnikar.
16:00 -16:10 Zaključek konference
Dušan Kričej, državni sekretar v Kabinetu predsednice Vlade RS
Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva INFORMATIKA
16:10 - 17:00 Kosilo, diskusija
Pokrovitelji drugega dne konference

Izpitni centri ECDL
© IJU 2013 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev